Idekapital takes considerable position in Prediktor AS

PRESS RELEASE: Idekapital takes considerable position in Prediktor AS.

Idekapital Fund 1 and MP Pensjon contributes 19 and 6 MNOK respectively in a combined private placement and sell-off from entrepreneurs.  Kristian Øvsthus and Anders Brandt from Idekapital enter the company’s board of directors.

 

Espen Krogh, Chairman of the Board of Prediktor AS declares in connection with the private placement:

“Prediktor has a good international business in growth as well as a strong organization. We see that the possibilities of our technology are enormous in a very fast-growing market both at home and internationally. Our growth ambitions have made it necessary with additional supplies of capital and competence. Now that this is in place, we believe in a relatively rapid global upscaling of the business. “, concludes Espen Krogh.

 

Prediktor is our 11th investment and the most mature company in the portfolio so far, says Kristian Øvsthus, Partner of Idekapital Fund 1. Idekapital invests in Prediktor because the company has a very important technology and position for companies that are going to digitize industrial processes. Digitalisation of the business sector is our focus and we strongly believe in Prediktor’s opportunities in this market.  We want to contribute competence and networking, in addition to capital, to assist Prediktor in increasing the rate of growth. ”

 

  • Prediktor AS is a software company in Fredrikstad founded in 1995, by Steinar Sælid, Helge Mordt and Rune Storkaas. Sælid is a renowned professor from NTNU who is recognized for several achievements, among them, technology for Kongsberg Maritime’s DP systems. This system has been voted Norway’s largest engineering achievement. Over the decades, the company has developed a comprehensive software platform that helps industrial enterprises digitize their core business. The “code” is now broken for how this system can be delivered in high volume in various industrial verticals. Equinor and Scatec Solar are among the company’s major customers today.

 

  • Idekapital Fund 1 is a growth capital fund that invests in Norwegian software and technology companies that target the B2B market. The fund was established autumn 2017 and has a capital base of NOK 522 million. Among investors in the fund are Oslo Pensjonsforsikring, Formuesforvaltning, MP Pensjon and several private and institutional investors.

 

 

PRESSEMELDING: Idekapital tar betydelig posisjon i Prediktor AS.

Idekapital Fund 1 og MP Pensjon bidrar med henholdsvis 19 og 6 MNOK i en kombinert emisjon og nedsalg fra gründere.  Kristian Øvsthus og Anders Brandt fra Idekapital trer inn i selskapets styre.

 

Espen Krogh, styreleder i Prediktor AS uttaler i forbindelse med emisjonen:

«Prediktor har allerede en god internasjonal forretning i vekst samt en sterk organisasjon. Vi ser imidlertid at mulighetene for vår teknologi er enorme i et meget hurtig voksende marked både her hjemme og internasjonalt. Våre vekstambisjoner har gjort det nødvendig med påfyll av kapital og kompetanse. Nå som dette er på plass ser vi for oss en seg en relativt hurtig global oppskalering av virksomheten.» – avslutter Espen Krogh.

 

Prediktor er vår 11. investering og det mest modne selskapet i porteføljen så langt, forteller Kristian Øvsthus, Partner i Idekapital Fund 1. Idekapital investerer i Prediktor fordi vi ser selskapet har en svært viktig teknologi og posisjon for bedrifter som skal digitalisere industrielle prosesser. Digitalisering av næringslivet er vårt fokus og vi har svært stor tro på Prediktors muligheter i dette markedet.  Vi ønsker å bidra med kompetanse og nettverk, i tillegg til kapital, for å bistå Prediktor med å øke veksttakten.»

 

  • Prediktor AS er et programvareselskap i Fredrikstad stiftet i 1995 av Steinar Sælid, Helge Mordt og Rune Storkaas. Sælid er en anerkjent professor fra NTNU som bl.a. står bak teknologien for DP-systemene til Kongsberg Maritime. Dette systemet er kåret til Norges største ingeniørbragd. Gjennom flere ti-år har selskapet utviklet omfattende programvare som hjelper industribedrifter å digitalisere sin kjernevirksomhet. «Koden» er nå knekket for hvordan dette systemet kan leveres i høyt volum i ulike industrivertikaler. Equinor og Scatec Solar er blant selskapets større kunder i dag.

 

  • Idékapital Fund 1 er et vekstkapitalfonad som investerer i norske software- og teknologibedrifter som retter seg mot B2B-markedet. Fondet ble etablert høsten 2017 og har en kapitalbase på 522 millioner kroner. Investorer i fondet er Oslo Pensjonsforsikring, Formuesforvaltning, MP Pensjon samt flere private og institusjonelle investorer.