Kebony NV, Belgia

Kebony_facilityFredrikstad 31/8-2017
Prediktor har signert avtale med Kebony NV, Belgia, om å levere et produksjonssystem til deres nye fabrikk som er under bygging i Belgia. Produksjonssystemet, som kan kategoriseres som MES (Manufacturing Execution System), vil være et viktig styringsverkgtøy for å håndtere alle de essensielle produksjonsaktivitetene. Leveransen til Kebony vil inneholde funksjoner for full produksjonssporing, sanntids produksjonsrapportering, kvalitets-sikring, integrert reseptstyring samt ytelsesmonitorering. For å få dette til vil systemet integreres tett med både automatiseringssystemene samt forretningssystemet som her er Dynamics AX. Leveransen vil ferdigstilles i november 2017.

Since 1995, Prediktor has delivered advanced industrial IT tools and solutions to a wide range of industries. Prediktor’s products and solutions are based on deep process knowledge and insights into our customers’ processes, operations and needs. For further information, contact Thomas Pettersen at Prediktor, E-mail: thomas@prediktor.no or visit www.prediktor.no

Kebony is a Norwegian company which aims to be the leading wood brand and technology organisation. Underpinned by proven timber modification technologies, it produces an enhanced wood of a superior quality that is both environmentally friendly and cost-effective.