Ny daglig leder i Prediktor

thomas

Fredrikstad, oktober 2017

Thomas Pettersen tiltrer fra oktober 2017 som ny daglig leder i Prediktor AS. Pettersen tar over stillingen etter Jeanette Larsen som har hatt denne rollen de siste to årene. Larsen vil nå fortsette i sin tidligere rolle som finansdirektør i selskapet.

Pettersen har akademisk bakgrunn fra Institutt for Teknisk Kybernetikk ved NTNU og har vært ansatt i Prediktor siden 2004 hvor han i hovedsak har arbeidet med OT-systemer (Operational Technologies) rettet mot industrimarkedet. De siste årene har han hatt rollen som leder for forretningsområdet Solutions.

«Jeg gleder meg voldsomt til å ta fatt på arbeidsoppgavene og styrke Prediktor sin posisjon som et ledende teknologiselskap på utvikling og implementering av OT-løsninger. Når «alle» nå snakker om industrieffektivisering og bruker begreper som digitalisering, automatisering, digital tvilling, analytics og så videre, er dette teknologier og løsninger vi har levert til våre kunder siden selskapet ble startet for 22 år siden», sier Pettersen. «Vi opplever at det nå er et enormt sug i industrimarkedet etter å effektivisere ved å innføre digitalisering. Vår erfaring er imidlertid at mange av industriaktørene er usikre på hvordan de skal ta fatt på denne prosessen. Det er her Prediktor skal spille en ledende rolle: Hjelpe industrien å realisere gevinstene i digitalisering ved å benytte vår teknologi, erfaring og kompetanse».

“Thomas har vært en viktig bidragsyter i Prediktor gjennom mange år med meget gode resultater i sin tidligere rolle som leder av forretningsområdet som leverer systemløsninger til industrien. Styret er glad for at Thomas har takket ja til å ta på seg dette ansvaret og er sikre på at han vil lede selskapet videre gjennom en spennende og utfordrende reise i en tid hvor industrien er konfrontert med nye paradigmer og at Prediktor vil spille en ledende rolle i denne transisjonen”, sier styreformann Espen Krogh.

Prediktor-gruppen består av selskapene Prediktor Holding AS, Prediktor AS og Prediktor Instruments AS. Disse selskapene, med felles eierstruktur og styre, leverer egenutviklet programvare og instrumentering for optimaliseringsformål i produksjon-, energi-, maritime- og næringsmiddelindustri.

Contact Software

Software Contact form
  • Comments
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Trial Version

Apis OPC Historian
  • Country

Contact Solutions

Solutions Contact form
  • Comments
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Apis OPC UA Whitepaper

Download Form for Apis OPC UA Whitepaper
  • Country
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact Instruments

Instruments Contact form
  • Comments
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.