MES ved Elkem Solar

image003

Prediktor APIS håndterer AGV transport på produksjonsgulvet.

Prediktor MES som strategisk styringsverktøy hos Elkem Solar

Elkem Solar produserer silisiumblokker av høy renhetsgrad til solarmarkedet. Elkem har idriftsatt nye høyautomatiserte produksjonslinjer der høykvalitets silisium foredles til blokker som brukes i produksjon av solceller.

Produksjonsprosessen er avansert og stiller høye krav til kvalitet – små forurensninger og avvik i produksjonsprosessen kan medføre at sluttpruktene ikke oppnår ønsket kvalitet; tusenvis av produksjonsparametre som må være under kontroll for å sikre at kvalitetskravene møtes. I denne konteksten er sporing gjennom hele produksjonsprosessen av avgjørende betydning – for å sikre kvalitet såvel som å realisere kontinuerlige optimalisering av de enkelte delprosessene.

Etter å ha levert verdiøkende industrielle IT systemer til solarbransjen siden 1999, har Prediktor verdensledende erfaring innen området. I Elkems tilfelle har denne erfaringen vært essensiell i analyse og spesifisering av løsningens funksjonalitet. For systemets integrasjonsdel, har Prediktor drevet prosessen for å sikre et veldefinert kommunikasjonsgrensesnitt mellom MES-løsningen og tilstøtende systemer.

Systemets funksjonalitet omfatter full sentral datalogging,  sanntids- og historisk rapportering, materialsporing, dashboards med sanntids KPIer, AGV styring, produksjons-styring, maskintilgjengelighet, produktkvalitetskontroll samt artikkel- og reseptstyring.

Elkem Solar har nå en MES løsning som støtter alle produksjonstrinn. Et komplett sett av sanntidsdata og historiske data fra produksjonen er tilgjengelig for driftsorgansisasjonen, logistikk finans og selskapets ledelse. Slik kan de sikre at verdensledende produkter blir produsert til lavest mulig kostnad. (Implementeringen av MES gir oss umiddelbart en dyp innsikt i vår produksjonsprosess og systemet er nå er et essensielt verkøy for å opprettholde vår konkurranseevne. Produksjonssystemet reflekterer produksjonen presist og er en nøkkel for at vi skal nå et høyt automasjonsnivå) sier Mathias Pellnor, Prosessansvarlig ved Elkem Solar.

Siden 1995 har Prediktor levert avanserte industrielle IT løsninger til en lang rekke industrier. Prediktors produkter og løsninger er utviklet med utgangspunkt i inngående prosessforståelse og innsikt i kundenes prosesser og behov. For ytterligere informasjon, kontakt Thomas Pettersen i Prediktor. E-mail: thomas@prediktor.no eller besøk våre hjemmesider www.prediktor.no

Contact Software

Software Contact form
  • Comments
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Trial Version

Apis OPC Historian
  • Country

Contact Solutions

Solutions Contact form
  • Comments
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Apis OPC UA Whitepaper

Download Form for Apis OPC UA Whitepaper
  • Country
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact Instruments

Instruments Contact form
  • Comments
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.