Våre løfter

Vår Visjon

Vi gjør optimal produksjon mulig via verdensledende programvare og instrumentering.

Våre Verdier

Pålitelig

Vi skal ha kvalitet i alt vi gjør, og vi skal jobbe hardt for å være pålitelige og kontinuerlig lage pålitelige løsninger. Vi ønsker å være kjent for vår drivkraft og vår iherdighet. Vi lar aldri en kunde i stikken.

Innovativ

Prediktor har en lang historie med produktinnovasjon. Vi leter alltid etter nye muligheter basert på våre kunders behov og eksisterende eller ny teknologi.

Samarbeid

Vi tror på lagarbeid og å dele kunnskap. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvikle nyttige nettverk og trekke på vår internasjonale erfaring for å løse utfordringer.

Lyttende

Vår suksess er basert på våre kunders suksess. Bare ved å aktivt lytte til våre kunder, kan vi forstå deres behov og bruke dette til å lage gode produkter og løsninger.

Kontinuerlig forbedring

Vi skal kontinuerlige forbedre våre løsninger, produkter og arbeidsprosesser ved å aktivt søke feedback fra våre kunder og ansatte.