Om Prediktor

Prediktor Headquarters Fredrikstad

 

Sanntidsbedriften

Prediktor har siden 1995 levert avanserte industrielle IT verktøy og løsninger til en lang rekke industrier. Våre produkter og løsninger er baserte på våre ansattes solide prosesskunnskap og innsikt i våre kunders driftsutfordringer og behov.

Prediktor kan tilby:

 • Apis – en sanntids softwareplattform for høy-ytelse datainnsamling, lagring, prosessering og visualisering.
 • Spektron – online NIR-spektrometer. Instrumentet kan blant annet brukes til å måle fett, vann og protein i sanntid.
 • Turn-key industrielle IT løsninger basert på våre egne Apis og Spektron produkter.

Vi leverer produkter til partnere eller fullverdige løsninger til sluttkunder. Eksempler på områder vi jobber mot er solar, maritim, olje og gass, næringsmidler, for og bilindustrien. Prediktor arbeider også innen medisinsk teknologi og har som mål å kunne tilby verdens første ikke-invasive glukosemålingsutstyr ved hjelp av vår erfaring, teknologi og prinsipper fra industrielle løsninger.

Prediktor er strukturert som en gruppe med forskjellige forretningsenheter. Alle enhetene har en felles teknologibasis, men opererer i forskjellige markeder og i forskjellige deler av verdikjeden.

OrganChart2016

Contact Software

Software Contact form
 • Comments
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Request Trial Version

Apis OPC Historian
 • Country

Contact Solutions

Solutions Contact form
 • Comments
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Apis OPC UA Whitepaper

Download Form for Apis OPC UA Whitepaper
 • Country
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact Instruments

Instruments Contact form
 • Comments
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.